وقتی رو دست داننش‌آموز هست جای خط‌کش
وقتی روی بدن خواهرم هست جای ترکش
وقتی نخبه ها ایران و کردن ترکش
وقتی همه‌ي اینا سخته یه جورایی درکش