لیبرال دموکراسی:

گرایش‌هایی که در طول سه ماه گذشته از سوارشدن بر سیل خیزش نوین ایرانیان ناامید شده‌اند، اینک همۀ نیروی به‌جاماندۀ خود را به میدان آورده‌اند: از چپ افراطی که «زن، زندگی، آزادی» را «شعاری ضدانقلابی» می‌نامد

برو به آدرس