لیبرال دموکراسی:

وظیفه واقعی سیاست دنبال کردن یک زندگی انسانی‌تر و کامل‌تر برای همه است.

 

برو به آدرس