لیبرال دموکراسی:

از دید تمدن اسلامی خلافتی و ولایی، عملکرد یک فرد تنها در چارچوب ارزش‌های جمع بررسی می‌شود. حتی بهترین افراد، درصورتی‌که مهر تائید جمع را نداشته باشند، اختیار دست‌یازی به هیچ عمل یا ابتکاری ندارند. به همین سبب، در جریان مجریان محاکمه پاریس، تأکید متهمان بر «فتوا»های صادره از «خلافت اسلامی» بود.

برو به آدرس