لیبرال دموکراسی:

این تصور که ایرانیان به گذشته اسلامی خود چسبیده‌اند و به‌هیچ‌روی نمی‌خواهند وارد جهان معاصر‌ــ جهانی که ساخته‌وپرداخته کفار است‌ــ بشوند همواره هوادارانی در اروپا داشته است. دوشیزه آن لمتون، ایران‌شناس نامدار انگلیسی، عقیده داشت که اکثریت ایرانیان حاضرند اینجا و اکنون زندگی خود را فدای آنجا و آن‌وقت آخرت بکنند و بدین سبب، تنها راه نجات ایران از افتادن به دام کمونیسم استقرار «ولایت‌فقیه» است.

برو به آدرس