رادیو فردا:

فیلم با نمای عمومی تهران در شب آغاز می‌شود؛ جایی که به یکی از شخصیت‌های اصلی قصه بدل می‌شود و فیلم در واقع در کنار روایت شخصیت اصلی‌اش، به روایت احوال شهری بدل می‌شود که در آن تبعیض و اختلاف طبقاتی بیداد می‌کند

برو به آدرس