https://radiopooya.com/:

در این برنامه جمیله داودی  به سراغ نرگس محمدی "یکی از زنان مبارز ایرانی در داخل ایران  که به تازگی پس از پایان دوره رنجبار زندان!آزاد شده" رفته، و با وی گفتگوئی اختصاصی از طریق تلفن انجام داده

برو به آدرس