عمومی

دنبال کن


علایق: Persian Radio Broadcasting

عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

ادامه امضاهای "بیانیه بیایید به هم بپیوندیم"

بیانیه بیائید به هم بپیوندیم

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران "در تبعید" و انجمن قلم ایران "در تبعید" نویسندگان ِدر بند را بدون قید وشرط آزاد کنید!

درخواست جمعی از ایرانیان از نسرین ستوده برای پایان بخشیدن به اعتصاب غذا

اعلام همبستگی " جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران " با کارگران اعتصابی.

آواز نگاه از دریچه تاریک کتاب تازه مهدی اصلانی منتشر شد

گفتمان حقوق بشر:نشستی با حمید نوذری و گفتار پیرامون لزوم توجه به ستمی که بر همجنسگرایان می رود

ایران هرگز نخواهد مرد دل نوشته ناخدا فارسی

آنروی سکه گفتگو با ترانه روستا پیرامون کنفرانس حرکت فراسوی چالش ها "Moving Beyond Barriers"

حمایت بیش از190 نفر از کنشگران سیاسی و حقوق بشری خارج از کشور از" بیانیه تکمیلیِ" 14 نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور

بیشتر