عمومی

دنبال کن


علایق: Persian Radio Broadcasting

عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

با یاد جان باختگان انقلاب زن ،زندگی ،آزادی چهارشنبه سوری و سیزده بدر را جشن می‌گیریم

نامه سرگشاده جمعی از کنشگران سیاسی به ایلان ماسک در رابطه با قطع اینترنت در ایران

دعوت به همگرائی و پرهیز از اختلافات در پروسه دادگاه حمید نوری

بیانیه کوشندگان در پشتیبانی از جنبش مردمی خوزستان

نامه گروهی از آمریکاییان ایرانی تبار به آقای جوزف بایدن

ادامه امضاهای "بیانیه بیایید به هم بپیوندیم"

بیانیه بیائید به هم بپیوندیم

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران "در تبعید" و انجمن قلم ایران "در تبعید" نویسندگان ِدر بند را بدون قید وشرط آزاد کنید!

درخواست جمعی از ایرانیان از نسرین ستوده برای پایان بخشیدن به اعتصاب غذا

اعلام همبستگی " جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران " با کارگران اعتصابی.

بیشتر