www.radiopooya.com:

در دانش روان درمانی نارسیسیسم یک بیماری است که براساس خصیصه‌های روانی و شخصیتی در عشق بیش از اندازه به خود و خودشیفتگی بی‌حد و حصر شناسایی می‌شود و آن را نوعی اختلال روانی می‌دانند.

در این برنامه دکتر فرشته یزدانفر به این مبحث پر اهمیت پرداخته است

برو به آدرس