رادیو فردا:

. . .

«تخريب سنگ نبشته نام خليج ‌فارس در خارک با پتک و تيشه»، «پتک و تيشه به جان آثار باستانی تنگه چوگان و بيشابور در کازرون»، «تخريب نقش‌برجسته سنگی "قنديل" با تيراندازی تمرينی»، «تخريب نقش‌ برجسته ساسانی ارزشمند "سرآب بهرام" با پتک»، «تخريب با پتک نقش‌ برجسته "سرمشهد" و نقش پری شو» در کنار «تخريب نقش ‌برجسته باغملک و گور دخمه "رودنو" خوزستان با مواد منفجره»، در کنار «نابودی تپه باستانی ۶۰۰۰ ساله "گونسپان" ملاير با آبگيری سد کلان»، و نيز « ساخت سد گتوند و نابودی شير‌های سنگی باستانی» برخی از آثار باستانی تخريب شده هستند.

مير مهرداد ميرسنجری، استاديار دانشگاه در گزارش روزنامه شرق از «تخريب نقش‌برجسته داريوش بزرگ» واقع در دروازه ورودی تخت جمشيد» نوشته است: «اين نقش‌ برجسته با ارتفاع بالايی که دارد به راحتی در دسترس نيست و تخريب‌کنندگان ظاهرا با فراغ بال، نردبانی به همراه برده‌اند و با تيشه و پتک يادگار پيشينيان ما را نابود کرده‌اند.» . . .

برو به آدرس