گروه

پرچم

ایرانی روز Iranian of the Day

پوشش گروهتان را انتخاب کنید

هر روز حداقل یک "ایرانی روز" معرفی میشود. این افراد ممکن است اشخاصی معروف ، موفق و یا افرادی عادی و ناشناس باشند. At least one Iranian will be introduced everyday as "Iranian of the Day," who may be successful or accomplished, or quite ordinary.

GhormehSabzi | دنبال کن گروه عمومی ۴۱۸ ۱۲

بی بی سی: مرگ روح الله حسینیان از چهره‌های جنجالی محافظه‌کاران ایران

Jahanshah | یک سال قبل | دسته: تعیین نشده ۰ ۲۲۱

 برچسب: تعریف نشده

More