سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قاتل دختر اهوازی و محکومیت وی به تحمل هشت سال حبس خبر داد.