ما با هزار زحمت  انقلاب کردیم با الطاف غیبی مردم را  دسته بندی کردیم .
 
 1 -اشکانیان: آنان که در مراسم عزاداری شرکت می کنند و اشک میریزند
 
2- سامانیان: آنان که میلیاردی بردند و سر و سامان گرفتند
 
3- صفویان: مردم مستضعفی که همیشه در صف هستندو صداشون در نمیاد-
حالا شما امده ای با فیلم و سند سازی برای پسرم  .رییس قوه ام-رییس مجلسم   می خواهی گروه چهارمی بنام باجگیران به تقسیم بندی بالا اضافه کنی .عرض می کنم -امام عصر- امام صبح....... (گریه کنید) بدن نحیفی دارم  .جسم ناتوا نی دارم (هق هق) سپاه دارم بسیج دارم نیروی انتظامی دارم - از همه مهمتر اوین دارم  - نمیگذارم  این دسته بندی  انقلابی را بهم زنی.......حضار  گریه... مرگ بر ضد ولایت فقیه-جانم فدای رهبر .......طی چند روز اینده اتفاق می افتد