عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

«در بازار سکس» - ساخته سودابه مرتضایی

موسوی و دگر دربندانِ عقیدتی‌-سیاسی را آزاد کنید!!!

دمِ کی روش بزرگ گرمممممم!!!

خاک بر سرت کنند

بیوگرافی یک حماسه - ترانه مرا ببوس

از انقلاب چه‌ می‌خواستند، چه به دست آوردند

به بهانه ی پرواز استاد همایون خرّم, یادش گرامی‌!

همسفر!

چکش

خدا و شیطان - احمد شاملو

بیشتر