عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

قلم - کاری از فادی ابو حسن کاریکاتوریستِ فلسطینی

قلم - با پوزشِ فراوان، اینرا من از فیس‌بوک پیج "کاریکاتورها" به قرض گرفتم. و کاری عالی‌ از فادی ابو حسن کاریکاتوریستِ فلسطینی ‌ست.

Facebook page:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518338551591223&set=a.148850655206683.33000.148843731874042&type=1&theater

 

توکا نیستانی

توکا نیستانی

رهایشان کنید!

مذهب...باعث و بانی‌ جنگ

********

مانا نیستانی - از کار افتادن فیلترشکن‌ها

مانا نیستانی -  از کار افتادن فیلترشکن‌ها

چاه استیصال..... مانا نیستانی

 چاه استیصال..... مانا نیستانی

ورزش سنتی بچه های آبادان

نامجو

......

بیشتر