عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

بدترین نوع بیسواد، بیسواد سیاسی است؛ وی کور و کر است. درک سیاسی ندارد و نمی‌داند که هزینه‌های زندگی از قبیل قیمت نان، مسکن، دارو و درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند. او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، سینه جلو می‌اندازد و میگوید که …: “از سیاست بیزار است”. چنین آدم سبک ‌مغزی نمی‌فهمد که بی‌توجهی به سیاست است که زنــان فــاحــشه و کــودکان خــیابانــی می‌سازد، قتــل و غــارت را زیاد می‌کند و از همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت می‌افزاید!! —برتولت برشت
اهل اهوازم، روزگارم چول است، تکه ناني داشتم که گرانش کرده اند! مادرم آب شده پاي گرماي تنور، پدرم غرق شده درکارون از غم بيکاری. اما بازهم مي گويم تا ماهي صبور هست زندگي بايد کرد!—بچه های اهواز‎ facebook
تـکـرار - جنگل آینه ها به هم در شکست... و رسولانی خسته براین پهنه یِ نومید فرود آمدند... که کتابِ رسالتِ... شان جز سیاهه یِ آن نام ها نبود... که شهادت را... در سرگذشتِ خویش... مکرّر کرده بودند.—شاملو
"هیچگاه نگذارید به آن درجه از ناامیدی برسید که به خیلی‌ کمتر از آنچه لیاقت دارید رضایت بدهید!"—رازهای ماورا
اكبر قهرى؟ —اس ام اس امشب خامنه ى به رفسنجانى
احمدی نژاد تهدید کرده اگر مشایی رد صلاحیت بشه فیلم رقص جنتی توی عروسی آدم و حوا را پخش کنه. —Masih Alinejad - Joke
قاضی:شما متهم شدین که مادر زنتون رو با چکش به قتل رسوندین! یکی از حضار:نامرد کثافت! قاضی:و متهم شدین که زنتونم با همون چکش به قتل رسوندین! یکی از حضار:نامرد کثافت! قاضی:شما کی هستی که اینقد فحش میدی؟! یکی از حضار: من همسایشم، دو ساله ازش چکش میخوام میگه ندارم! —قاضی
همیشه ، غرب را متهم به استفاده ابزاری از زنان برای تبلیغات می کنند ! نمی دانم پس چرا خدا در کتابش « قرآن » برای تبلیغ بهشت همواره از زنان استفاده کرده است ؟!—نشریه مهرگان
اگر ایرانیها از علم و هنر و کمال و غیره عاری هستند به علت این است که می بینند این کمالات فایده ندارد، بلکه مانع ترقّی و تنزّل است. هرکس جوانی خود را صرف تحصیل می کند از مهارت یافتن در اخّاذی و تقلّب و سایر لوازم پیشرفت کار محروم می ماند و گرسنگی میخورد و نادر اتفاق می افتد که.......— محمدعلی فروغی
"ریشه اعتقاد از آنجا خشک میشود که بخواهند تحمیلش کنند"—ناشناس

بیشتر