عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

زندگی بدون عشق یعنی شلوار کـُـردی بدون کـِش :))—Henk
هستند كساني كه با بودنشان به ما ثابت ميكند كه تنهايي چه نعمت بزرگيست!!!
زندگی ما حکایت یخ فروشی است که از او پرسیدند :فروختی? گفت نه, تمام شد........................—piter

بیشتر