بالاخره کاردستی من با خاطرات تقی‌زاده به پایان رسید. «پایان» بدین معنا که خستگی‌ام به جایی رسیده بود که هر کار اضافه بر روی این کتاب کار را بدتر می‌کرد و نه بهتر! فهرست نام‌های اشخاص کتاب پدرم را درآورد. ولی به زحمتش می‌ارزید و چیز به درد بخوری شده است. متأسفانه بخش (کوچکی) از این فهرست در نسخهٔ اسکن شده بریده شده بود. اگر متن کامل آن بخش‌های ناقص به دستم رسید، در ویرایش بعدی آنها را داخل خواهم کرد. بهرحال این ویرایش نخست بی‌تردید اشتباهات تایپی و نواقص گوناگون خواهد داشت که خودبخود مرا به تهیهٔ یک نسخهٔ اصلاح شده متعهد می‌کند.

در خود فایل PDF هم صفحه‌ای در توضیح این نسخه از کتاب اضافه کرده‌ام.
کپی و توزیع این کتاب برای همهٔ افراد و سایت‌ها آزاد است. آن را در Dropbox خودم گذاشته‌ام و شما می‌توانید آن را از اینجا دریافت کنید.
شرط احتیاط این است که حساب دراپ‌باکس مرا ابدی و ازلی فرض نگیرید و برای این فایل جای دیگری در نظر داشته باشید.