بدینوسیله معرفی کابینه رئیس جمهور جدید نظام فاشیست های "اصلاح طلب" و غیره، خصوصاً  انتخاب  حاج آقا حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری را به  ماشاءالله روشنفکران، لابیگران و شیفته جات "اصلاح" نظام فاشیست ها که به آیت الله فریدون روحانی شده  دخیل بسته اند شاد باش گفته میشود.

حالا این نوبر کابینۀ فریدون اگر به صورت مستند و غیر قابل انکار در قتل عام هزاران ایرانی اسیر در تابستان سال ۶۷ نقش کلیدی داشته، خوب داشته، انسان جائز الخطاست دیگه.

پر واضح است که این انتخاب  باعث  نگرانی نازنینان نخواهد شد که هرچه فریدون کند برای اینان عین ثواب است.

نا گفته نماند که ترکیب هیئت دولت پیشنهادی خبر از دمار هر چه بیشتر از ایرانیان در داخل در آوردن و لبخند و شیرین زبانی با لهجه آمریکایی در خارج میدهد که خوب برای "اصلاح" فاشیست ها، ایرانیان درون کشور باید هزینه بدهند دیگه.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

 

"تنها حقیقت است که رهایی می بخشد.

 

تبریک