عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۳ آذر ۱۳۹۱

" خشم و تعصب دشمنان درک صحیح هستند ": گاندی Anger and intolerance are the enemies of correct understanding
"هوا ، مسيح نَفَس گشت و باد، نافه گُشاي/ درخت سبز شد و مرغ در خُروش آمد : حافظ "
اندر بلای سخت پدید آید/ فضل و بزرگمردی و سالاری : رودکی سمرقندی
شب یلدا مبارک. به یاد داشته باشید که شروع شب یلدا ، امشب در ساعت ۱۲ شب است

بیشتر