صبح سواری گرفتم رفتم بیرون کوسکو (جنوب پرو). وسط راه یکی کنار خیابون سطل آب پاشید به سواری ما. کنار پنجره باز نشسته بودم و حسابی خیس شدم. مسافرای دیگه همه خندیدن من هم خندیدم ولی نفهمیدم داستان چیه تا برگشتم کوسکو. امروز کارناواله و رسمه که به هم آب و کف و برف مصنوعی می پاشن. حالا اگه ایران بود... (ویدیو)

نمایش گالری در اندازه بزرگ