در همایش بسیجیان سازمان انرژی اتمی ایران، به زور به ظریف یک چفیه میدهند که نمیخواهد بیاندازد اما بالاخره زیر کتش قایمش میکند! عکس از فارس

 

 

 

 

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ