امیرحسین اسماعیلی، متولد ۱۳۷۱ در تهران، فارغ‌التحصیل رشته‌ی نقاشی از دانشگاه سمنان: «در تمامی طبیعت‌بی‌جان‌هایی که در طول تاریخ در زمان‌ها و فرهنگ‌های مختلف تولید شده‌اند، تنها یک امر مشترک است: موضوع غالب آن‌ها اشیاء و میوه‌هاست؛ بنابراین می‌توان این ژانر را نهادی برای نمایش اشتیاق و پرسش‌گری در مورد اشیاء، میوه‌ها و گل‌ها و چیستی آن‌ها دانست؛ و اساساً یکی از نیروهای اصلی ژانر طبیعت‌بی‌جان، همواره آن بوده که اشیاء و عناصر روزمره را به‌واسطه‌ی عمل نقاشانه، از نوعی پروردگی، پالودگی و کیفیت بصری برخوردار سازد.» >>>

Amirhossein Esmaili, born in 1992 in Tehran, BA degree in painting from Semnan University >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ