زندگی پر فراز و نشیب بازیگر پرآوازه ایرانی از زبان خودش