شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانه: حجاب پوشش نیست، پرچم اسلام سیاسی است.