شروع سینمای ایران را از ضبط تصویر مظفرالدین‌شاه می‌دانند که با همراهانش در اروپا قدم می‌زند. چرا آغاز سینما در ایران را اینجا می‌دانند؟ چون نخستین تصاویری است که یک فیلمبردار ایرانی با دستگاهی متعلق به ایران گرفته؟ اما انگار داستان ورود سینما به ایران قدیمی‌تر از آن است.

داستان سینما در ایران را در این  قسمت از  «ایران به روایت آثار» ببینید...