کارگاه داستان‌نویسی «هزار اوسان» در دالاس آمریکا دیداری آنلاینی با ماشاءالله آجودانی، ادیب، پژوهشگر و نظریه‌پرداز تاریخ در روز یک‌شنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲ (آمریکا و اروپا) ـ یک‌شنبه شب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ (ایران) از طریق زوم برگزار کرد که در آن آقای آجودانی درباره «بوف کور» صادق هدایت صحبت و با شرکت‌کنندگان گفت‌وگو کرد.

این گفت‌وگو به سبب مطالبی که آقای آجودانی در این‌باره مطرح کرده است و به جهت نظر و پرسش‌های شرکت‌کنندگان ـ به‌ویژه زنان حاضر در نشست ـ از اهمیت تاریخی و اجتماعی بسیاری برخوردار است.