من و تو: زمستان امسال با فصل دیگری از تونل زمان مهمان خانه های گرم شما همراهان همیشگی هستیم، تا در کنار هم زمستان را سپری کنیم و به استقبال بهار برویم. در قسمت اول از این سری فیلم نابی داریم از مشهد قدیم و یادی می‌کنیم از زنده‌یاد حمید قنبری.