ویدیویی از شبکه تلویزیونی دولتی روسیه بتاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۰: علی خامنه ای در دانشگاه پاتریس لومومبا در روسیه تعلیم دیده است.