رادیو فردا

مجلس ایران، یک فوریت طرح شیوه توزیع کالاهای اساسی را تصویب کرد.