بی بی سی:

 
 
با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران، معاونت اطلاعات راهبردی این نهاد در سازمان اطلاعات سپاه ادغام شد. حسین طائب هم در ریاست اطلاعات این نهاد ابقا شد.سرلشکر حسین سلامی همچنین سرتیپ حسن محقق را به عنوان جانشین رئیس اطلاعات سپاه معرفی کرد. حسن محقق پیش از این مسئول معاونت اطلاعات راهبردی سپاه بود. حسین نجات که تا امروز جانشین اطلاعات سپاه بود هم به‌ عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه منصوب شده است. فرمانده سپاه پاسداران حدود یک ماه پیش با حکم رهبر ایران تغییر کرد و با آغاز ریاست حسین سلامی در چند هفته گذشته، این نهاد چند تغییر مهم را پشت سر گذاشته است. گفت‌وگو جمال موسوی با محسن سازگارا در مورد تغییرات سپاه