ملودی زیبایی از پسرم" هومن نصرتی فر"

با الهام از یکی از ترانه های من

تنظیم از : امیر بدخش

ویدئو از : هومن نصرتی فر

هدیه ی نوروزی من در سال ۱۳۹۶