ویدیوی بسیار جالبی از چهارشنبه سوری در خیابانهای تهران

ویدیو از ایمان خلیلی و سینا سلیمی

موسیقی Gimme Shelter از رولینگ استونز