سومین نشست فوروم دموکراسی آتن از ۱۳ تا ۱۵ سپتامبر برگزار می‌شود.
این نشست سالانه که توسط روزنامه نیویورک تایمز و در همکاری با صندوق دموکراسی سازمان ملل متحد، شهرداری آتن و روزنامه Ekathimerini برگزار می‌گردد به موضوع توسعه دموکراسی در کشورهای گوناگون می‌پردازد.