اين نهمين برنامهء از سری جديد برنامه های تلويزيونی به نام «وقت فراموشی نيست» است که هر چهارشنبه ساعت 12.5 به وقت لوس آنجلس از تلويزيون انديشه پخش می شود.