روی دیواری نوشته بود اگر بی‌حجابی تمدن است، حیوانات متمدن‌ترند رندی زیرش نوشته بود اگر ریش نشان اسلام است، بزغاله هم حجت‌الاسلام است —CoP Heard it