عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۰ آذر ۱۳۹۱

پیش بینی عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی

قربانیان بدون رنگ و کلاه

کدام کشور را دارای بشترین پتانسیل به عنوان یک متحد ایران در منطقه می دانید؟

زمستان است

به نظر شما بهترین راه خاتمه دادن به زندگی در ایران آخوندی کدام است؟

من نمی دانم که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست:

تقدیم به نبض ملی: در 5 دی 1391 و در ساعت 22 که %50=50% مشاهده می شود

بازتابِ تشخیص و ارزشگذاری ما روی یک رویداد تهدیدی ترس نامیده می شود:

افسانه تراژدی حماسی یلدا- قسمت هفتم- پایان پرده اول- یلدای تان پیشاپیش سر شار از شادمانی باد!

افسانه تراژدی حماسی یلدا-قسمت ششم- تا پایان پرده اول فقط یک قسمت مانده که آن را روز پنج شنبه منتشر می کنم. پرده دوم افسانه را که شامل هفت قسمت جداگانه ولی با محتوای مرتبط است، از هفته آینده تقدیم می کنم. این افسانه هدیه ای است به روح یلدا.

بیشتر