عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

archive.org: مجله فایل شعر، توسط کالج شعر عبدالرضایی منتشر شد

Youtube: گمشده

تراك جهنم با اجراى علي عبدالرضايي

سونات جاكشى

مردت كه نه! لااقل دردت نبوده ام كه بدانى چه مى كشم

علی عبدالرضایی:  من هم قبول می کنم آنجا که جاکشم!

تراک تازه دادگاه، با اجرای علی عبدالرضایی

زنِ بور

زنبور، تراکی از آلبوم « لااله الالاو»

soundcloud: تراک زنبور با اجرای علی عبدالرضایی

بیشتر