حالا درسته این شیخ ها ریدن به مملکت ولی هی میگیم میخ شونُ محکم کوفتن خودمون هم واسشون چکش شدیم! یعنی هر چی اونا دزد و لاشی و دروغگوئن ما خودمونم بهتر نیستیم! بعدم دیگه هرجا نیگا میکنی می‌بینی هرکسی حیثیت و شرف و درستی شو فروخته به یه پول سیاه! یعنی یکی پیدا نمی‌کنی هنوز رو رفاقت و معرفت و درستی‌اش مونده باشه. خب اینجوری باشه حالا حالاها اینا می‌مونن سرجاشون. چون ما خودمون شدیم هر کدوم یه آخوند.

مردی در تمنای روزگاری بهتر