ملتی که ادبش قناعت را فضیلت می داند هر ساله دچار قحطی است.

دیالوگ از مجموعه تلویزیونی "هزاردستان" اثر علی حاتمی که در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۶ برای تلویزیون ایران ساخته شد.
این مجموعهٔ تلویزیونی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو ثبت شده است.