کاش بفهمید ما زنان علاقه‌ای نداریم بهمون بگید "خواهر"، "مادر"، "خانواده" و هر کوفتی که ما رو به شما وصل میکنه یا اون کلمه مزخرف "بانو".

آیدا قجر ، روزنامه نگار ، فعال در"ایران وایر"