قبل از کشف حجاب، مادر من چادر سیاهش را روپوش کرده بود، پشت‌اش هم کلاه گذاشته بود. برای من هم همین کار را کرده بود. وقتی می‌رفتیم در کوچه، به ما سنگ می‌زدند، من گریه می‌کردم، مادرم می‌گفت هیچی نگو، مبارزه است، مبارزه.

منبع: دویچه وله فارسی، آلبوم عکس ۸۳ سالگی کشف حجاب؛ از "قیام طاهره" تا "دختران خیابان انقلاب"