هزار امریکایی را اسیر می‌کنیم، برای آزادی‌ هر کدام باید چند میلیارد دلار بدن، اینطوری مشکلات اقتصادی ما هم حل میشه!