ر اساس گزارش ها نسرین ستوده, احمد زیدآبادی, عیسی سحرخیز, فیض الله عرب سرخی، محسن امین زاده، محبوبه کرمی، مهسا امرآبادی، مریم جلیلی، میترا رحمتی، فرح واضحان، ژیلا
مکوندی، صغری غلام‌نژاد, کفایت ملک محمدی، حسین زرینی، ابراهیم بابایی زیدی, محمدعلی ولایتی, میرطاهر موسوی آزاد شدند!
چشم به راه آزادی هرچه سریع دیگر زندانیا‌ن سیاسی هستیم!