فرهاد آذری، 63 ساله، و فربد آذری، 32 ساله، هر دو از ریچموند، ویرجینیا، در منطقه کلمبیا به یک فقره بی نظمی مدنی و یک مورد حمله، مقاومت، یا ممانعت از افسران خاص با یک سلاح کشنده یا خطرناک اعتراف کردند. فرهاد پدر فربد آذری است. قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده، رویس سی. لمبرث، این زوج را در 21 می 2024 محکوم خواهد کرد.

پدر و پسری از ویرجینیا هر دو امروز به اتهامات جنایی مرتبط با اقدامات خود در هنگام نقض ساختمان کنگره ایالات متحده در 6 ژانویه 2021 اعتراف کردند. اقدامات آنها و اقدامات دیگران باعث اختلال در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده شد که به منظور تشکیل جلسه برگزار شد. احراز و شمارش آرای انتخاباتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 2020.

بر اساس اسناد دادگاه، در 6 ژانویه 2021، این دو مرد از ریچموند، ویرجینیا، به واشنگتن دی سی سفر کردند تا به تأییدیه کنگره در مورد رأی الکترال کالج اعتراض کنند. این دو به جبهه غربی و میدان غربی محوطه کاپیتول راه یافتند و به سمت جلوی گروهی از آشوبگران حرکت کردند. حدود ساعت 13:13 در حالی که سایر اغتشاش گران بخش هایی از نرده های پای پله ها را برچیدند، فربد به بخشی از نرده ها نزدیک شد، به صف افسران پلیس اشاره کرد، به سمت آنها آب دهان انداخت و در میان جمعیت عقب نشینی کرد. چند ثانیه بعد فربد دوباره به حصار کشی نزدیک شد و بطری آب را به سمت ماموران پرتاب کرد.

منبع