چند تصویر از کتاب دخترک دریا ـ نوشته هانس کریستین آندرسن، برگردان و تصویرگر: شهبانو فرح پهلوی

«کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» به‌ عنوان سازمان فرهنگی ـ هنری بنیان گذاشته شد. (دی‌ماه سال ۱۳۴۴ ـ تهران)

چند ماه بعد، گام اول از فعالیت‌های این بنیاد غیرانتفاعی، با چاپ کتاب «دخترک دریا» نوشتهٔ «هانس کریستین آندرسن» [نویسندهٔ دانمارکی] که «شهبانو فرح پهلوی» آن را ترجمه و نقاشی کرده بود برداشته شد. (سال ۱۳۴۵)

بنا به متنی که در صفحهٔ پایانی کتاب چاپ شده است: «وجوه حاصل از فروش این کتاب که از طرف علیاحضرت شهبانو فرح به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعطا شده است، از طرف کانون صرف تاسیس کتابخانه‌های کودکان در شهرها و روستاها خواهد شد.»