توانا:

سالگرد درگذشت حسین گل‌گلاب خالق "ای ایران"

تقديم به قلب هايى كه براى ايران مى‌تپند

"اى ايران" گروه كودكان دانشور به رهبرى پريسا دانشور