بانو پروین در اولین اجرای موسیقی‌ سنتی از تلویزیون ملی ایران، اواخرِ سالهای چهلِ خورشیدی.

تنهای تنها مانده ام

آهنگ و اجرای با ویولن : علی تجویدی
تار : فرهنگ شریف
ویولن : مسعود حسن خانی
تمبک: حسين همدانيان
شعر ترانه : رحيم معينی كرمانشاهی
آواز : پروین