اولین صفحه رسمی‌ نایاب گوگوش بزبانِ خارجی‌ که در سال ۱۹۷۲ میلادی در ایتالیا منتشر شد.