اصل این ترانه که فولکلوریک یهودی و به عبری بوده، توسط لیلا فروهر نیز اجرا شده، که در بالا توسط ایرانیان مسیحی در آمریکا با مضمون مذهبی اجرا می شود.